Lista zgłoszeń zamknięta!

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń od spóźnialskich. Poniżej prezentujemy zaktualizowane listy zgłoszonych. Prosimy o weryfikacje i ewentualne uwagi i uzupełnianie numerów licencji i chipów. Zawodnikom bez numeru SI którzy nie podadzą numerów do soboty sami przypiszemy numery i naliczymy opłatę za wypożyczenie SI. Przypominamy również o badaniach lekarskich. Zawodnicy startujący w MP, którzy nie będą posiadać ważnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do startu.

Lista Klubami
Nocny
Średni