Oświadczenie

Zarząd KOS BnO Szczecin oświadcza, że minuty startowe zostały rozlosowane planowo w czwartek 9 maja o godzinie 20:00.
Losowanie minut nastąpiło zgodnie z wytycznymi PZOSu tzn. brany został pod uwagę ranking na dzień 31 grudnia 2018 z uwzględnieniem zmiany kategorii na starszą jeżeli takowa zachodziła.
W związku z tym, że nie mieliśmy materiału posiłkowego do tego aby stworzyć listy (Biuro PZOS takiego nie posiada) musieliśmy samodzielnie stworzyć bazę na podstawie której wylosowaliśmy minuty.
W dniu dzisiejszym Sędzia Główny podjął decyzję o ponownym sprawdzeniu list startowych, stwierdzając kilka błędów w poniższych kategoriach:
M40, M50, K45, K20, M18, K18, K16
Minuty w powyższych kategoriach zostały poprawione. Dla jawności do minut dołączyliśmy punkty rankingowe na podstawie których odbyło się losowanie.
Poprawione listy startowe znajdują się w zakładce LIVE